Videosamtal KBT


Samtalsstöd när du vill, var du vill.

Allt du behöver är: 

- Internetuppkoppling

- En telefon, dator eller surfplatta med mikrofon och kamera

Videosamtal KBT


När du bokar ett videosamtal hos AnnicaBL får du en länk mailad till dig strax innan beräknad samtalstid. Länken leder till ditt och terapeutens "virtuella" rum. Du behöver inte ladda ner något program och får möjlighet att ställa in kamera och ljud så som du vill ha det innan du låter din terapeut se och höra dig. AnnicaBLs videosamtal uppfyller kriterierna för GDPR. 


Annica använder teknik av hög kvalitet i samtalen men allt du som klient behöver tänka på är att kameran och ljudet fungerar. Ett vanligt headset eller den inbyggda mikrofonen brukar fungerar utmärkt. 


Vanliga problem som andra fått hjälp med hos AnnicaBL är ångest, oro, stress, fobier, hälsoångest (hypokondri), PTSD, depression, parterapi, anorexi, OCD, sorg m.m. Man behöver inte ha en diagnos eller ett problem för att gå i KBT, även coachning och personlig utveckling är vanligt.  


Traditionellt träffas man 5-20 gånger men det är högst individuellt. En specifik fobi som tex spindelfobi kräver vanligtvis 5-8 sessioner medan en klient med OCD kan behöva betydligt fler sessioner. KBT mot tex autism och ADHD är ett pågående arbete där man kan gå i samtal regelbundet under längre tid, ibland flera år, för att finna strategier att hantera sin tillvaro. 

KBT har bra stöd för ångest, oro, stress, fobier, hälsoångest (hypokondri), PTSD, depression, parterapi, anorexi, OCD, sorg, NPF m.m.

Även för personligutveckling och coaching

KBT är ett paraplybegrepp, en sammanslagning av psykoterapi. Nya inslag av den kognitiva beteendeterapin är mindfulness och ACT (accepment theory). KBT (Kognitiv beteendeterapi) har enligt forskning inom psykoterpain god effekt vid de flesta typer av psykiska problem. Tack vare flexibiliteten i KBT är det möjligt att skräddarsy behandlingen för den enskilda individen. Fokus ligger på nutid och framtiden men man blickar ibland även tillbaka för att förstå varför vi befinner oss där vi är idag. 


Terapeuten inleder alltid behandlingen med en beteendeanalys som har inlärningspsykologin som utgångspunkt. Det är en analys där man undersöker det problematiska beteendet i form av tankar och responser. Därefter gör man tillsammans med klienten en plan för hur fortsatt terapi kan se ut. 


Psykoedukation är vanligt inom KBT där terapeuten är expert på metoden och klienten expert på sig själv. Man arbetar tillsammans. Vanligt inom KBT är även exponering vilket har starkt forskningsstöd, istället för att undvika det som ger obehag närmar man sig stegvis obehaget genom tankar och aktiviteter. Det bör ske varsamt i samråd med klient och terapeut efter att klienten förstått de psykologiska processerna. 


Klienten får ofta med sig hemuppgifter att jobba vidare med hemma mellan sessionerna. 

Annica BL expertis


Ångestdiagnoser

Stress

Ungdomar/ tonåringar

Relationer

NPF (ADHD & autism)


Behöver du samtalsstöd?

Må inte dåligt i onödan.

Jag vill hjälpa dig!
Se alla tjänster hos AnnicaBL

AnnicaBL - KBT & Ridterapi

Copyright © Alla rättigheter förbehållna